RŮST. DLOUHODOBĚ. UDRŽITELNĚ.

Poskytujeme Vám správné informace, konzultace a nástroje, aby Vaše cesta k finanční jistotě a dlouhodobému, udržitelnému růstu byla úspěšná

Ing. Jaroslav Spáčil

VAŠE JMĚNÍ BUDE RŮST

POMŮŽEME VÁM ZAČÍT SPRÁVNĚ
a DLOUHODOBĚ BUDEME VAŠÍ PODPOROU

CHCI VYTVOŘIT REZERVY

CHCI VYTVOŘIT REZERVY

CHCI ZHODNOTIT VOLNÉ PENÍZE

CHCI ZHODNOTIT VOLNÉ PENÍZE

CHCI OCHRÁNIT PENÍZE PŘED INFLACÍ

CHCI OCHRÁNIT PENÍZE PŘED INFLACÍ

CHCI PRAVIDELNOU RENTU

CHCI PRAVIDELNOU RENTU

RŮST. DLOUHODOBĚ. UDRŽITELNĚ.

NAŠE FILOZOFIE

Naší filozofií není vidět investice pouze ve finančních produktech, ale dívat se na investice jako prvek, se kterým pracujeme v životě, ať už je to čas, vzdělávání nebo právě peníze.

Společnost Spáčil Investments se zabývá investičním poradenstvím, vzděláváním v oboru investic a tvorbou finančních jistot. Svým klientům poskytujeme úsporu času, peněz a zajištění zisků.

NASTAVÍME SPOLUPRÁCI, ABY PŘINÁŠELA HODNOTU

SPECIALIZACE A ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ A WEALTH MANAGEMENT

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ A WEALTH MANAGEMENT

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC A SPOŘENÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC A SPOŘENÍ

ANALÝZY PLÁNOVÁNÍ STRATEGIE

ANALÝZY PLÁNOVÁNÍ STRATEGIE

KONZULTACE A VZDĚLÁVÁNÍ

KONZULTACE A VZDĚLÁVÁNÍ

SPÁČIL INVESTMENTS

NAŠE ZAMĚŘENÍ

Specializujeme na jednu oblast financí, ve které jsme silní a dává nám smysl. V tom co děláme jsme nezávislí, jelikož nenabízíme vlastní produkty, ale vybíráme ty nejlepší na trhu, do kterých sami investujeme.

Oblast financí máme vystudovanou na vysoké škole, vlastníme certifikáty z oblasti investování a účastníme se oborových konferencí. Od ČNB disponujeme povolením k poskytování investičního poradenství a dalších investičních služeb.

INVESTIČNÍ CÍLE

KAŽDÉ INVESTIČNÍ PORTFOLIO JE UNIKÁTNÍ

Protože každý je jiný a nachází se v jiné životní situaci.

Jaký cíl máte vy?

K úspěšnému dosažení cílů je zapotřebí značná znalost finančního trhu, dobrá orientace v investičních produktech a především kvalitní řízení investičních rizik.

PŘIDANÁ HODNOTA

PROČ S NÁMI

Naším motivem je pracovat pro Vás a vydělávat Vám další peníze, jelikož naše odměna se odvíjí od dosaženého výsledku, kterého pro Vás dosáhneme.

Vlastní prostředky investujeme do stejných nástrojů jaké komunikujeme Vám. Díky tomu velmi dobře víme jak daná investice funguje a co od ní očekávat.

Cílíme na dlouhodobě udržitelný růst stabilně nad inflaci v nominálním vyjádření 5 až 15 % p.a.

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

JINÉ CÍLE, JINÉ PŘEDSTAVY,
JINÉ PREFERENCE,
NEJRŮZNĚJŠÍ NÁSTROJE
A ŘEŠENÍ

Investování má za cíl zhodnotit peníze a zajistit finanční jistotu a stabilitu. Při vyváženém poměru rizika a výnosu, neztrácejí peníze na hodnotě, ale naopak vydělávají.

V investování obecně platí pravidlo investičního trojúhelníku, čím vyšší výnos, tím vyšší riziko a nižší likvidita.

Cílem je nastavit správný vyvážený poměr.

Akcie
ETF
Indexy
Dluhopisy
Nemovitosti
Komodity
Cenné kovy
Termínované vklady
Ostatní aktiva
Hotovost
VZÁJEMNÉ PARTNERSTVÍ

STYL NAŠÍ PRÁCE

S našimi klienty budujeme důvěrný vztah, založený na vzájemném přínosu nejen po finanční stránce. Snažíme se o maximální předání vlastních zkušeností a informací. Důležitá je pro nás otevřená komunikace a dosažení spokojenosti. Naši klienti jsou seznámeni se všemi investičními kroky a přesně vědí do čeho a proč investují.

POSTUP SPOLUPRÁCE

ZAČÍT SPRÁVNĚ S DLOUHODOBOU STRATEGIÍ

Naším cílem je mít 100% našich klientů dlouhodobě v zisku. 

Z tohoto důvodu je klíčové správně začít.

Důležité je dobře se vzájemně pochopit a efektivně nastavit spolupráci, aby dlouhodobě přinášela hodnotu.

 • Seznámení, vzájemné porozumění, nalezení společné cesty
 • Zkušenosti s investováním, preference, cíle, očekávání
 • Investiční dotazník, psychologie investování
 • Výnos vs. Riziko
 • Nastavení spolupráce
 • Představení a konzultace investičních možností
 • Plán a strategie
 • Money management
 • Scénáře vývoje a řešení
 • Příprava podkladů ke smluvní dokumentaci
 • Založení investičních účtů na Vaše jméno
 • Zaslání a zainvestování prvních prostředků
 • Průběžná komunikace a setkávání
 • Kvartální reporty
 • Rebalancování a úpravy portfolia
 • Monitoring aktuální situace na trzích
 • Aktualizace preferencí
 • Další vklady nebo výběry
 • Plánování a realizace dalších vkladů a investic
 • Plánování a nastavení vlastní renty z investic
 • Aktivity individuálně domluvené
SPOJIT SE A ZAČÍT

KONTAKT

Ing. jaroslav spáčil